Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering

Infosider

4 - Styrearbeid

Hva går et styrearbeid ut på?

Publisert 28-06-2022

Styrearbeid i Ura Borettslag


Styrearbeid er forankret i borettslagsloven kapittel 8 og vedtektene for Ura Borettslag.
Tjenestetiden er to år § 8-3 dersom ikke annet blir sagt ved generalforsamling. 

Styrearbeidet i Ura Borettslag går ut på å sikre god forvaltning av borettslaget. Dette innebærer forvaltning av økonomien i borettslaget, samt forholde seg til lovverk, vedtekter, husordensregler, styrevedtak og vedtak fra generalforsamlingen. 

Styremøte er ca 1 gang i måneden, men styrearbeidet går mye utenfor denne tiden. Dette kan være ulike administrative oppgaver som: 

 • Arbeide etter Borettslagsloven samt andre gjeldende lovverk og forskrifter 
  • Vedtekter og husordensregler 
  • Vedtak i generalforsamling
  • Vedtak som styret befatter 
 • Delta på styremøter og eventuelle andre oppmøter
   
 • Forvalte borettslagets økonomi
  • Budsjett, fastsette felleskostnader, regnskap, styre økonomi
  • Lån, refinansiering og ta opp lån
 • Forvaltning av eiendommen
  • Oversikt over bygningsmasse og arbeide vedlikeholdsplaner
  • Forvalte utearealer/fellesarealer etter lovverk og gode hensikter
  • Internkontroll (HMS)
 • Ulike type befaringer med samarbeidspartnere og hos andelseiere
 • Møtesamarbeid og forhandling med håndverkere
 • Besvarelser av mail og telefonkorrespondanse 
 • Kommunikasjonssamarbeid med Boalliansen via mail/telefon
 • Dokumentere og lagre dokumenter systematisk i Boalliansen sin styreportal 
   
 • Skrive informasjon til beboere 
  • Innkallinger
   • Ordinær og ekstra ordinær generalforsamlinger
   • Utarbeide dokumentene til generalforsamlingen sammen med Boalliansen
  • Nyhetsbrev
  • Andre informasjonsbrev
    
 • Skrive ut, levere og scanne inn dokumenter
   
 • Systematisere, organisere onlinemapper og informasjon i online styre arkivet. 
   
 • Hente inn tilbud, sammenligne tilbud med fjorårets og nåværende år, eventuelle lengre avtaler og forhandle tilbud årlig med ulike aktører rundt omkring 
   
 • Se til at aktørene holder sin del av avtalen og vurdere deres arbeid for videre år/semester
   
 • Si opp avtaler som ikke fungerer eller avtaler som er inaktive
   
 • Utføre sine arbeidsoppgaver og ansvarsområder som er avtalt innad i styret
   
 • Holde seg oppdatert på lovverk og endringer i borettslagsloven
   
 • Styreportal 
  • Arkivere, protokollføre for både sittende og kommende styrer
  • Behandle og oppdatere hjemmeside
  • Oppdatere saker og sammenkoble protokoller og saker for systematikk og orden
 • Arrangere dugnad i borettslaget
  • Ha ansvar og oversikt
  • Holde oversikt over hvem som møter opp, dokumentasjon av dette basert på refundering av dugnadspenger
  • Sjekke utstyr til dugnad, sørge for å skaffe ting til dugnaden som gjør at dugnad kan utføres
  • Kjøpe inn mat / drikke til dugnader
 • Oppfølging og behandling av misligholds saker
   
 • Samarbeide med valgkomite


Andre type ting: 
 • Taushetsplikt og habilitet
 • Lojalitet til lovverk, 
  • Lojalitet til borettslagets felleskap og interesser
  • Lojalitet til styret
  • Lojalitet til det som er bestemt på generalforsamling
 • Være sitt ansvar bevisst
   
 • GDPR – Personopplysningsloven / Personvernforordningen
   
 • Forvaltningslojalitet etter beste evne for borettslagets beboere i borettslaget
   
 • Rolleforståelse; skille mellom privat og profesjonell rolle
   
 • Evne til å samarbeide, utrykke seg, kreativ tenking, løse utfordringer og problemløsning, rettferdighetssans, interesse og engasjement for forberedelser, styrearbeid og andelseiere i borettslaget.
   
 • Inneha kompetanse om ulike ting i borettslaget når saker skal behandles på styremøter
   
 • Inneha delvis datakyndig og elektronisk kompetanse for å kunne håndtere styrets arbeid
   
 • Vie tid til styrearbeid da dette krever en del tid og forpliktelser

 

Hva går et styrearbeid ut på?

Publisert 28-06-2022

Styrearbeid i Ura Borettslag


Styrearbeid er forankret i borettslagsloven kapittel 8 og vedtektene for Ura Borettslag.
Tjenestetiden er to år § 8-3 dersom ikke annet blir sagt ved generalforsamling. 

Styrearbeidet i Ura Borettslag går ut på å sikre god forvaltning av borettslaget. Dette innebærer forvaltning av økonomien i borettslaget, samt forholde seg til lovverk, vedtekter, husordensregler, styrevedtak og vedtak fra generalforsamlingen. 

Styremøte er ca 1 gang i måneden, men styrearbeidet går mye utenfor denne tiden. Dette kan være ulike administrative oppgaver som: 

 • Arbeide etter Borettslagsloven samt andre gjeldende lovverk og forskrifter 
  • Vedtekter og husordensregler 
  • Vedtak i generalforsamling
  • Vedtak som styret befatter 
 • Delta på styremøter og eventuelle andre oppmøter
   
 • Forvalte borettslagets økonomi
  • Budsjett, fastsette felleskostnader, regnskap, styre økonomi
  • Lån, refinansiering og ta opp lån
 • Forvaltning av eiendommen
  • Oversikt over bygningsmasse og arbeide vedlikeholdsplaner
  • Forvalte utearealer/fellesarealer etter lovverk og gode hensikter
  • Internkontroll (HMS)
 • Ulike type befaringer med samarbeidspartnere og hos andelseiere
 • Møtesamarbeid og forhandling med håndverkere
 • Besvarelser av mail og telefonkorrespondanse 
 • Kommunikasjonssamarbeid med Boalliansen via mail/telefon
 • Dokumentere og lagre dokumenter systematisk i Boalliansen sin styreportal 
   
 • Skrive informasjon til beboere 
  • Innkallinger
   • Ordinær og ekstra ordinær generalforsamlinger
   • Utarbeide dokumentene til generalforsamlingen sammen med Boalliansen
  • Nyhetsbrev
  • Andre informasjonsbrev
    
 • Skrive ut, levere og scanne inn dokumenter
   
 • Systematisere, organisere onlinemapper og informasjon i online styre arkivet. 
   
 • Hente inn tilbud, sammenligne tilbud med fjorårets og nåværende år, eventuelle lengre avtaler og forhandle tilbud årlig med ulike aktører rundt omkring 
   
 • Se til at aktørene holder sin del av avtalen og vurdere deres arbeid for videre år/semester
   
 • Si opp avtaler som ikke fungerer eller avtaler som er inaktive
   
 • Utføre sine arbeidsoppgaver og ansvarsområder som er avtalt innad i styret
   
 • Holde seg oppdatert på lovverk og endringer i borettslagsloven
   
 • Styreportal 
  • Arkivere, protokollføre for både sittende og kommende styrer
  • Behandle og oppdatere hjemmeside
  • Oppdatere saker og sammenkoble protokoller og saker for systematikk og orden
 • Arrangere dugnad i borettslaget
  • Ha ansvar og oversikt
  • Holde oversikt over hvem som møter opp, dokumentasjon av dette basert på refundering av dugnadspenger
  • Sjekke utstyr til dugnad, sørge for å skaffe ting til dugnaden som gjør at dugnad kan utføres
  • Kjøpe inn mat / drikke til dugnader
 • Oppfølging og behandling av misligholds saker
   
 • Samarbeide med valgkomite


Andre type ting: 
 • Taushetsplikt og habilitet
 • Lojalitet til lovverk, 
  • Lojalitet til borettslagets felleskap og interesser
  • Lojalitet til styret
  • Lojalitet til det som er bestemt på generalforsamling
 • Være sitt ansvar bevisst
   
 • GDPR – Personopplysningsloven / Personvernforordningen
   
 • Forvaltningslojalitet etter beste evne for borettslagets beboere i borettslaget
   
 • Rolleforståelse; skille mellom privat og profesjonell rolle
   
 • Evne til å samarbeide, utrykke seg, kreativ tenking, løse utfordringer og problemløsning, rettferdighetssans, interesse og engasjement for forberedelser, styrearbeid og andelseiere i borettslaget.
   
 • Inneha kompetanse om ulike ting i borettslaget når saker skal behandles på styremøter
   
 • Inneha delvis datakyndig og elektronisk kompetanse for å kunne håndtere styrets arbeid
   
 • Vie tid til styrearbeid da dette krever en del tid og forpliktelser

 

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Saturnveien 2-76 og Nordlysveien 2-40
3055 Krokstadelva